News

Instrukcja obsługi do CKEditor

Instrukcja obsługi do CKEditor
Poniższa instrukcja obsługi edytora CKEditor objaśnia po kolei zagadnienia związane z każdą z ikon znajdujących się nad obszarem wprowadzania treści. Zanim jednak przejdziemy do omówienia funkcjonalności, które kryją się pod tymi obrazkami, warto poświęcić uwagę kilku zagadnieniom nie związanym ściśle z konkretnymi ikonami.

CKEditor daje spore możliwości edycji treści. By możliwie najlepiej kontrolować tekst, warto go wprowadzać w CKEditor, a nie kopiować z zewnątrz. Tekst skopiowany z zewnątrz posiada bowiem niewidoczny na pierwszy rzut oka kod, który może spowodować brak rzeczywistej kontroli nad wyglądem tekstu. Pewnym rozwiązaniem jest tworzenie treści w programie MS Word i wklejanie go z użyciem ikony oznaczonej literą W, jednak nie zawsze jest to skuteczne rozwiązanie.

Treść wprowadza się w oknie pod ikonami. W zależności od wdrożenia, Centrum Nowej Technologii, blokuje, bądź nie, efekty formatowania tekstu w tym oknie. Czasami ze względu na dobro strony i jej estetykę, efekty wprowadzonych w CKEditor zmian w zakresie formatowania tekstu, nie są widoczne. Jeśli jednak takiej blokady nie ma, tekst można formatować. By to zrobić, należy go uprzednio zaznaczyć, a następnie zastosować dla niego odpowiednią ikonę.

 

Podczas tworzenia tekstu, do następnego wiersza przechodzimy klawiszem ENTER. Sprawi to, że między wierszami powstanie jednowierszowy odstęp. Jeśli nie ma intencji tworzenia takie odstępu, przejście do następnego wiersza powinno odbywać się przez naciśnięcie ENTER+SHIFT.

 

Przejdźmy do ikon. Poniżej znajduje się opis działania, który kryje się za każdą z nich, a pewnym ułatwieniem w ich odczytaniu jest też fakt, że po najechaniu kursorem, wyświetli się do czego dana ikona służy.

 

Nożyce - możliwość wycięcia zaznaczonego tekstu - jest to odpowiednik CTRL+X (UWAGA: niektóre ustawienia przeglądarek mogą blokować funkcjonalność tego przycisku i trzeba wtedy użyć wspomnianej kombinacji klawiszy).

Dwie kartki - możliwość skopiowania zaznaczonego tekstu - jest to odpowiednik skrótu klawiszowego CTRL+C (UWAGA: niektóre ustawienia przeglądarek mogą blokować funkcjonalność tego przycisku i trzeba wtedy użyć wspomnianej kombinacji klawiszy).

Notes z kartką z tekstem - możliwość wklejenia uprzednio zaznaczonego tekstu - jest to odpowiednik skrótu klawiszowego CTRL+V (UWAGA: niektóre ustawienia przeglądarek mogą blokować funkcjonalność tego przycisku i trzeba wtedy użyć wspomnianej kombinacji klawiszy).

Notes z literą T - w ten sposób można wkleić tekst ze źródła zewnętrznego, pozbawiając go wszelkiego formatowania - funkcja ta jest przydatna, gdy chcemy mieć pełną kontrolę nad wyglądem tekstu. Wówczas taki tekst należy od nowa sformatować w CKEditor.

Notes z literą W - w ten sposób można wkleić tekst z programu MS Word i zachować sposób w jaki został sformatowany w tym programie - funkcja ta jest przydatna, gdy chcemy tworzyć treść najpierw w MS Word. Trzeba mieć świadomość, że nie zawsze jest to sposób działający w 100%, jakkolwiek błędy zdarzają się rzadko.

Strzałka w lewo - cofa ostatnio wprowadzoną zmianę (odpowiednik skrótu klawiszowego CTRL+Z).

Strzałka w prawo - przywraca sytuację sprzed cofnięcia zmiany (działanie dokładnie odwrotne do tego, które kryje się za przyciśnięciem strzałki w lewo).

Lupa - za pomocą tej opcji można wyszukać tekst w oknie. Zaznaczając stosowny checkbox, można uwzględnić wielkość liter lub sprawić, że wyszukanie odbędzie się tylko w ramach całych słów (przykład: jeśli wprowadzimy "czy" bez zaznaczania tej opcji, edytor znajdzie również słowa takie, jak "czyli", "czysty" itp.). Zaznaczenie ostatniej opcji pozwoli zapętlić przeszukiwanie (po wyszukaniu ostatniego słowa w tekście, edytor pokaże pierwsze słowo itd.). Ponadto klikając tab "Zamień" można zamienić wyszukane słowo na inne. Kliknięcie przycisku "Zamień" spowoduje zamianę podświetlonego w danym momencie słowa. Z kolei "Zamień wszystkie" spowoduje zamianę wszystkich wyszukanych wyrazów, na nowo wprowadzony wyraz.

Litery "b" i "a" ze strzałkami - jest to bezpośredni dostęp do funkcjonalności "Zamień" opisanej powyżej.

Kartka z tekstem i kursorem - zaznaczenie tekstu w całym oknie (odpowiednik skrótu klawiszowego CTRL+A).

Litery ABC - jest to funkcjonalność sprawdzania poprawności pisowni, przy czym nie jest to rozwiązanie, na którym w pełni można polegać (CKEditor nie jest polskim edytorem). Opcja ta nie działa w każdej przeglądarce.

Łancuch - możliwość podlinkowania zaznaczonego tekstu. Po wejściu w opcje, z rozwijanego paska można wybrać, czy chce się podlinkować tekst do adresu URL, strony wewnątrz serwisu (to nie jest obsługiwane), czy do adresu e-mail (należy wówczas podać, jaki tytuł ma się wyświetlić, dla otwieranej w ten sposób wiadomości e-mail). Ponadto w zakładce "Obiekt docelowy" można wybrać w jaki sposób ma się otworzyć nowy link, a w ostatniej zakładce "Wyślij", można podlinkować tekst do obiektu, który zostanie załadowany z twardego dysku (np. zdjęcie, czy dokument).

Łańcuch z iksem - usuwa podlinkowanie zaznaczonego tekstu.

Flaga - jest to kotwicowanie tekstu (to nie jest obsługiwane).

Pocztówka - za pomocą tej opcji, do tekstu można wstawić obraz i podlinkować go, a także wprowadzić tekst zastępczy (tekst ten wyświetli się użytkownikom, którym z jakiegoś powodu nie wyświetli się zdjęcie - warto opatrzyć zdjęcia tekstem, gdyż wspomaga to naturalne pozycjonowanie strony w Google). Poniżej można określić położenie obrazka (wartości podaje się w pikselach). W tabie "Hiperłącze" można ustawić w jaki sposób wyświetli się link, a w tabie "Wyślij" można dodać obraz bezpośrednio z dysku twardego.

Litera F - tutaj można dodać obiekt flashowy i zdefiniować jego wyświetlanie podobnie, jak w opisanym powyżej dodawaniu obrazu.

Tabela - pozwala na dodawanie i edytowanie tabel (po uprzednim zaznaczeniu w tekście). Edytor umożliwia typowe możliwości skonfigurowania tabeli.

Pogrubiona linia - funkcja ta pozwala wstawić poziomą linię na całej szerokości tekstu, w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się kursor.

Uśmiechnięta buzia - tutaj można wybrać emotikonę do wstawienia w tekst.

Litera Omega - tutaj można wybrać znak specjalny do wstawienia w tekst.

Strzałka między dwiema liniami - funkcja ta pozwala wprowadzić podział strony. Przydatne to jest przy późniejszym drukowaniu - w ten sposób ma się wpływ na to, co wydrukuje się na kolejnej stronie.

Globus - pozwala na osadzenie obiektu typu iFrame (są to zewnętrzne obiekty z przewidzianymi przez twórcę funkcjonalnościami).

YouTube - można tu wkleić kod wygenerowany przy danym filmie w serwisie YouTube, po to, by film pojawił się na stronie.

4 strzałki - pozwala zmaksymalizować okno do wprowadzania treści.

2 kreski w kształcie odwróconej litery L - dzieli tekst na bloki, w celu łatwiejszej edycji.

Źródło dokumentu - pozwala sprawdzić kod dokumentu (wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników).

Zapisana kartka - pozwala wybrać jeden z predefiniowanych szablonów wprowadzania treści.

Kwadrat ze strzałką - ta opcja umożliwia podlinkowanie tekstu, który po kliknięciu, rozwinie się i pokaże tekst dodatkowy. Po zaznaczeniu pożądanego tekstu i kliknięciu w ikonę, należy wprowadzić tekst, który pojawi się po rozwinięciu.

Litera B - pogrubienie zaznaczonego tekstu.

Litera I - nadanie kursywy zaznaczonemu tekstowi.

Litera S - przekreślenie zaznaczonego tekstu.

Cyfry 1, 2 - wprowadzenie wypunktowania liczbowego.

Kropki - wprowadzenie wypunktowania od kropek.

Strzałka w lewo, linia, tekst - zmniejszenie wcięcia akapitu (po uprzednim zwiększeniu).

Strzałka w prawo, linia, tekst - zwiększenie wcięcia akapitu.

Cudzysłów - wstawienie całego akapitu w formie cytatu.

DIV - stworzenie pojemnika DIV (tylko dla zaawansowanych użytkowników).

Tekst do lewej - justowanie do lewej.

Tekst wyśrodkowany - wyśrodkowanie tekstu.

Tekst do prawej - justowanie do prawej.

Tekst wyrównany do obu boków - wyrównanie do obu boków.

Styl - wybór stylu z predefiniowanych.

Normalny - dodatkowa możliwość formatowania tekstu.

Czcionka - wybór rodzaju fontu tekstu.

Rozmiar - wybór wielkości fontu tekstu.

A podkreślone - wybór koloru fontu.

A ze strzałką - wybór koloru tła dla tekstu.

Znak zapytania - informacje o programie CKEditor.